BINATANG PELIHARAAN SAYA 3

Projek Kesayangan Istimewa: (Special Pet Project:)

Syllogism 402 (Advance Syllogism Studies)

Lembu = Binatang Peliharaan
Binatang Peliharaan = Your Pet
Your Pet Project = Projek Kesayangan

Your Pet -> Special Treatment
therefore
Projek Kesayangan -> Layanan Istimewa

VIP -> Layanan Istimewa
oleh itu
VIP = Pet Project = Your Pet = Binatang Peliharaan = .....


********************************************************************


Side Ad: CIFU. Ask. And you'll get it. Coming soon. www.klakka-la.blogspot
Coming Soon:

CIFU?
U.S.!
Washed Clean
2008
8 - 9 x
Ask. And you'll get it.


Also Coming Soon:
1Malaysia Keliru: Dijajah ke tak? Merdeka ke tak? (1Malaysia Confused: Colonised or not? Freed or not?) www.klakka-la.blogspot

No comments:

Post a Comment