REKOD 1MALAYSIA: Jangan Risau Apa2 (1MALAYSIA RECORD: Have No Fear)


Raja Gigi kan ada (King Tooth is here)

catatan: paparan ini menandakan permulaan satu lagi blog saya,
klickdefella (klakka-la)
yang khas disediakan supaya pembaca dapat 'klick' jawapan2
pada kuiz, undian atau bancian dari semasa ke semasa
(oh, kadang2 anda mungkin bertuah memenangi sesuatu hadiah)
note: this posting marks the beginning of another blog of mine,
klickdefella (klakka-la)
specially provided to enable readers to 'klick' answers
to quizzes, polls or censuses, from time to time
(oh, once a while you may get lucky and win some prizes)Kuiz matematik:

1. Jika 1 enjin jet seberat lebihkurang 3 ekor badak dewasa
dan 1 lelaki dewasa mampu memikul beban seberat 1.5 budak remaja,
berapa ramaikah diperlukan untuk mengganti 1 mentol biasa?

2. Jika 1 badak dewasa mampu mengangkat 3 budak remaja
dan 6 lelaki dewasa mampu mengandar 1 enjin jet,
berapa ramai bersalah dalam kehilangan 2 enjin jet?


Bagi yang gagal Bahasa Melayu/Malaysia, atau yang hanya faham
soalan matematik dalam BI akibat belajar kurikulum PPSMI,
sila baca terjemahan berikut:
For those who failed Bahasa Melayu/Malaysia, or only comprehend
maths questions in English due to learning using the PPSMI,
please read the following translation:


Maths quiz:

1. If 1 jet engine weighs about 3 adult rhinos
and 1 adult male can lift up to 1.5 teenage youths,
how many are needed to replace a regular bulb?

2. If 1 adult rhino can carry 3 teenage youths
and 6 adult males can haul away 1 jet engine,
how many are guilty in the loss of the 2 jet engines?
Raja Gigi boleh tarik jika jet 1Malaysia tiada enjin? (King Tooth can pull if 1Malaysia's jet has no engine? www.klakka-la.blogspot


catatan: untuk menjawap kuiz di atas, sila klick butang kanan tetikus
pada alamat pautan di bawah dan klick pada 'Open in New Tab':
klickdefella (klakka-la)
note: to answer the above quiz, please right-klick your mouse
on the link below and klick on 'Open in New Tab':
klickdefella (klakka-la)


___________________________________________________________

1 comment:

Anonymous said...

Ya...ya
Sarah ada terbaca tentang Apam :))

Entahlah babeh Joe,betullah ianya dianjurkan oleh fakulti yang memang berkaitan dengan makanan...tapi itulah dan entahlah apa yang pelajar dan pensyarah fikirkan,saya kurang pasti.

MYR15,000.00 dibelanjakan untuk mengipas dan meraih publisiti murah!

Post a Comment